Stag Developer 4+
DÀNH CHO GIAI ĐOẠN THẢ VƯỜN 4 - 8 Tháng PHÁT TRIỂN CƠ BẮP , KHUNG XƯƠNG , LÔNG TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

Thành phần dinh dưỡng

  • Đạm : 18%
  • Chất Béo : 4.0%
  • Xơ Thô : 7.0%
  • Tro : 10%
  • Độ Ẩm : 13%

Giai đoạn thả vườn trên 4 tháng Thức ăn hoàn chỉnh với công thức cân bằng Amino Acid đặc biệt thiết kế cho gà tơ thả vườn trong giai đoạn tăng trưởng  ở dạng viên 3mm
1 – Giúp phát triển cơ bắp tốt
2 – Phát triển khung xương tốt
3 – Dáng chuẩn cân đối
4 – Mắt sáng tốt

Khi gà bước sang 7 tháng tuổi bắt đầu cho gà tập ăn Thunderbird Enertone

Liên Hệ : 0933156421 gặp (anh) Vi